Українська
Українська
English
Про журнал

Рік заснування: 2010.

ISSN: 2220-6922.

Засновник: Харківський національний університет радіоелектроніки.

Галузь науки: технічні науки.

Періодичність: 2 рази на рік.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010.

Подовження реєстрації: Наказ МОН України №1714 від 29.12.2017 р.

В журналі «Проблеми телекомунікацій» публікуються наукові статті за фахом наукових спеціальностей: 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі; 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

Основні рубрики журналу:

Вимоги щодо оформлення

Редакційна політика
Політика розділів
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Етика публікацій
Подання матеріалів
Наукометричні бази та репозиторії