Українська
Українська
English
Про журнал

Рік заснування: 2010 р.

ISSN: 2220-6922.

Засновник: Харківський національний університет радіоелектроніки.

Галузь науки: технічні науки.

Періодичність: 2 рази на рік.

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-05/2 від 10.03.2010 р.

Подовження реєстрації: Наказ МОН України №1714 від 29.12.2017 р.

Включення до категорії Б Переліку фахових видань України: Наказ МОНУ № 886 від № 02.07.2020 р.

В часописі «Проблеми телекомунікацій» публікуються наукові статті за спеціальністю 172 — Телекомунікації та радіотехніка.

Основні рубрики журналу:

Вимоги щодо оформлення
Інформація про рецензентів статей

Редакційна політика
Політика розділів
Процес рецензування
Періодичність публікації
Політика відкритого доступу
Етика публікацій
Подання матеріалів
Наукометричні бази та репозиторії
Корисні посилання