Українська
Українська
English
Анотації

Гаркуша Сергій Володимирович

Розробка та аналіз двоіндексної моделі розподілу частотних каналів у багатоканальній mesh-мережі стандарту ІЕЕЕ 802.11

В статті представлено двоіндексну модель розподілу частотних каналів в багатоканальних mesh-мережах стандарту IEEE 802.11. Проведено аналіз отриманих рішень при використанні різних критеріїв оптимальності.

Ключові слова: модель, частотний канал, mesh-мережа, колізія


Garkusha Sergey Vladimirovich

Design and analysis of two-index model of frequency channels distribution in a multichannel mesh-network of IEEE 802.11

The article introduces a double index model of the distribution frequency channels in the multi-channel mesh-networking standard IEEE 802.11. The analysis of the solutions obtained using different optimality criteria.

Keywords: model, frequency channel, mesh-network, collision


Гаркуша Сергей Владимирович

Разработка и анализ двухиндексной модели распределения частотных каналов в многоканальной mesh-сети стандарта IEEE 802.11

В статье представлена двухиндексная модель распределения частотных каналов в многоканальных mesh-сетях стандарта IEEE 802.11. Проведен анализ получаемых решений при использовании различных критериев оптимальности.

Ключевые слова: модель, частотный канал, mesh-сеть, коллизия

Стаття