Українська
Українська
English
Анотації

Лошаков Валерій Андрійович, Аль-Джанабі Хуссам Дхеа, Аль-Заяді Хайдер Кхудхаір

Адаптивне управлення параметрами сигналів в технологіі LTE с MIMO

В роботі розглядається можливість збільшення продуктивності LTE з використанням адаптації CQI зі зворотним зв’язком. Досліджується залежність імовірності помилки від відношення сигнал/шум при різних конфігураціях MIMO.

Ключові слова: LTE, MIMO, CQI, MCS, BLER, AMC, OLSM, CLSM, UE.


Loshakov Valeriy Andriyovich, Al-Janabi Hussam Dheaa, Al-Zayadi Haider Khudhair

Adaptive control signal parameters in LTE technology with MIMO

In this paper are considering ability of increasing the LTE performance by using the adaptation CQI feedback. The Block Error Rate of the Channel Quality Indicator performance has to be investigated depending on different configuration of MIMO.

Keywords: LTE, MIMO, CQI, MCS, BLER, AMC, OLSM, CLSM, UE.


Лошаков Валерий Андреевич, Аль-Джанаби Хуссам Дхеа, Аль-Заяди Хайдер Кхудхаир

Адаптивное управление параметрами сигналов в технологии LTE с MIMO

В данной работе рассматривается возможность увеличения производительности LTE с использованием адаптации CQI с обратной связью. Исследуется зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум при различных конфигурациях MIMO.

Ключевые слова: CLTE, MIMO, CQI, MCS, BLER, AMC, OLSM, CLSM, UE

Стаття