Українська
Українська
English
Анотації

Лошаков Валерій Андрійович, Вадіа Зіяд

Адаптивна модуляція сигналів в каналах MIMO

На основі моделювання з використанням пакету MATLAB проведено аналіз виграшу у відношенні сигнал/шум при використанні адаптивної модуляції сигналів у каналах МІМО систем WiMAX.

Ключові слова: MIMO, WiMAX, адаптивна модуляція в каналах MIMO, співвідношення сигнал/шум, канал підсилення.


Loshakov Valery Andreyevich, Vadia Z.

Adaptive modulation of signals in MIMO channels

By using mathematical simulation it is carrying out analysis of advantages of using adaptable modulation of signals in MIMO channels of WiMAX systems.

Keywords: MIMO, WiMAX, adaptive modulation in MIMO channels, signal to noise ratio, channel gain.


Лошаков Валерий Андреевич, Вадиа Зияд

Адаптивная модуляция сигналов в каналах MIMO

На основе моделирования в среде MATLAB проведен сравнительный анализ выигрыша в отношении сигнал/шум при использовании адаптивной модуляции сигналов в каналах MIMO систем WiMAX.

Ключевые слова: MIMO, WiMAX, адаптивная модуляция в каналах MIMO, соотношение сигнал/шум, канал усиления.

Стаття