Українська
Українська
English
Анотації

Старкова Олена Володимирівна

Аналіз стійкості та оптимізація ТСР-сеансів у мультисервісних ТКС

Запропоновано динамічну модель ТСР-сеансів, яка подана системою нелінійних диференціальних рівнянь. З використанням теорії біфуркацій отримано умови стійкості ТСР-сеансів. Запропоновано метод оптимізації ТСР-сеансів для розрахунку основних параметрів протоколу ТСР і AQM-алгоритмів.

Ключові слова: ТСР-сеанс, динамічна модель, стійкість, оптимізація, AQM-алгоритм.


Starkova Elena Vladimirovna 

Stability analysis and optimization of TCP-sessions in multiservice telecommunications networks.

The dynamic TCP-sessions model is proposed. The model is represented by a system of nonlinear differential equations. On the bifurcation theory basis the TCP-sessions stability conditions are obtained. A TCP-sessions optimization method for calculation of the TCP and RED-algorithm basic parameters is proposed.

Keywords: TCP session, the dynamic model, stability, optimization, AQM-algorithm. 


Старкова Елена Владимировна

Анализ устойчивости и оптимизация ТСР-сеансов в мультисервисных ТКС

Предложена динамическая модель ТСР-сеансов, представленная системой нелинейных дифференциальных уравнений. С применением теории бифуркаций получены условия устойчивости ТСР-сеансов. Предложен метод оптимизации ТСР-сеансов для расчета параметров протокола ТСР и AQM-алгоритмов.

Ключевые слова: ТСР-сеанс, динамическая модель, устойчивость, оптимизация, AQM-алгоритм.

Стаття