Українська
Українська
English
Анотації

Євсєєва Оксана Юріївна

Діакоптична тензорна модель ТКС в базисі шляхів та внутрішніх розрізів

Пропонується діакоптична тензорна модель телекомунікаційної мережі в базисі шляхів і внутрішніх розрізів. Модель орієнтована на гетерогенні мережі та покликана забезпечити масштабованість рішень, що будуть отримані за її допомогою.

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, тензорна модель, масштабованість, діакоптика.


Yevseyeva Oksana Yurievna

Diakoptical tensor model of telecommunication network in basis of path and interior cut sets

The diakoptical tensor model of telecommunication network in basis of path and interior cut sets is offered. Model is focused on the heterogeneous network and called to ensure scalability of the decisions, that are obtained with the model.

Keywords: telecommunication network, tensor model, scalability, diakoptics


Евсеева Оксана Юрьевна

Диакоптическая тензорная модель ТКС в базисе путей и внутренних разрезов

Предлагается диакоптическая тензорная модель телекоммуникационной сети в базисе путей и внутренних разрезов. Модель ориентирована на гетерогенные сети и призвана обеспечить масштабируемость получаемых с ее помощью решений.

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, тензорная модель, масштабируемость, диакоптика

Стаття