Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Симоненко Дмитро Валерійович

Динамічна модель балансування буферних та канальних ресурсів транспортної мережі телекомунікаційної системи

Запропонована динамічна модель балансування буферних та канальних ресурсів транспортної мережі телекомунікаційної системи (ТКС). Модель представлена системою лінійних різницевих рівнянь стану ТКС.

Ключові слова: модель, ресурс, стан, буфер, канал, маршрутизація.


Lemeshko Alexandr Vitalevich, Simonenko Dmitry Valer’evich

A dynamic model of balancing the buffer and channel resources of the transport network telecommunication system

In this article we propose a dynamic model of balancing the buffer and channel resources of transport network (TN) is proposed this model is represented as a system of linear difference equations state TN.

Keywords: model, resource, state, buffer, channel, routing.


Лемешко Александр Витальевич, Симоненко Дмитрий Валерьевич

Динамическая модель балансировки буферных и канальных ресурсов транспортной сети телекоммуникационной системы

Предложена динамическая модель балансировки буферных и канальных ресурсов транспортной сети телекоммуникационной системы (ТКС). Модель представлена системой линейных разностных уравнений состояния ТКС.

Ключевые слова: модель, ресурс, состояние, буфер, канал, маршрутизация

Стаття