Українська
Українська
English
Анотації

Михайленич Петро Михайлович

Дослідження завадостійкості систем радіозв’язку MC-CDMA при використанні неповних ансамблів послідовностей

В роботі розглянуто методики формування, прийому групового сигналу систем MC-CDMA та моделювання передавання інформації через канали зв’язку типу AWGN, Raleigh. Проведено дослідження ймовірності появи бітових помилок в процесі передавання інформації.

Ключові слова: CDMA, OFDM, MC-CDMA, модель, канал зв’язку.


Mykhaylenich Peter Mykhaylovich

The research of MC-CDMA system based on sequence partial ensembles BER performance

The methods of MC-CDMA signals generation, receiving and signal transmission simulation over AWGN, Raleigh channels considered in this paper. The research of bit error rate performance during data transmission conducted.

Keywords: CDMA, OFDM, MC-CDMA, simulation model, transmission channel.


Михайленич Петр Михайлович

Исследование помехоустойчивости систем радиосвязи MC-CDMA при использовании неполных ансамблей последовательностей

В работе рассмотрены методики формирования, приема группового сигнала систем MC-CDMA и моделирования передачи информации через каналы связи типа AWGN, Raleigh. Проведено исследование вероятности появления битовых ошибок в процессе передачи информации.

Ключевые слова: CDMA, OFDM, MC-CDMA, модель, канал связи

Стаття