Українська
Українська
English
Анотації

Аль-Джанабі Хуссам Дхеа, Вадіа Зіяд

Підвищення якості зв’язку у системах LTE з MIMO та OFDM

У роботі розглядаються головні аспекти використання в технології LTE систем MIMO та методів ортогональної частотної модуляції. Аналізуються можливості більш повного використання просторового і частотного ресурсів за рахунок адаптивного управління параметрами сигналів у часовій та частотній площинах у залежності від реальних параметрів багатопроменевого каналу зв’язку LTE.

Ключові слова: сигнал, канал, модуляція, МІМО, LTE


Al-Janabi Hussam Dheaa, Vadia Ziyad

Improving the performance of LTE technology with MIMO and OFDM

In this paper we consider the ability to increase the LTE performance using MIMO systems and frequency diversity methods like as OFDMA and SC-FDMA. The effect of using the adaptive modulation in time and frequency domain by taking advantage MIMO and OFDMA and SC-FDMA in LTE technology is investigated.

Keywords: signal, channel, modulation, МІМО, LTE


Аль-Джанаби Хуссам Дхеа, Вадиа Зияд

Повышение качества связи в системах LTE с MIMO и OFDM

В работе рассматриваются различные аспекты использования в технологии LTE систем MIMO и методов ортогональной частотной модуляции. Анализируются возможности более полного использования пространственного и частотного ресурсов за счет адаптивного управления параметрами сигналов во временной и частотной областях в зависимости от реальных параметров многолучевого канала связи LTE.

Ключевые слова: сигнал, канал, модуляция, MIMO, LTE

Стаття