Українська
Українська
English
Анотації

Кузьміних Євгенія Дмитрівна

Метод боротьби з перевантаженням на SIP-сервері з урахуванням поточної фази встановлення  з’єднання та динамічних пріоритетів

Запропоновано метод боротьби з перевантаженням на SIP-сервері, в якому обслуговування викликів реалізовано за допомогою алгоритму з динамічним пріоритетом і дисципліною обслуговування LIFO в режимі перевантаження з урахуванням поточної фази встановлення з’єднання. Цей метод дозволяє підвищити ефективність роботи SIP-сервера в умовах великого навантаження.

Ключові слова: SIP-сервер, контроль перевантаження, час встановлення з’єднання, пропускна здатність, дисципліна обслуговування.


Кuzminykh Ievgeniia Dmitryvna

SIP Server Overload Control with Current Phase of Connection Measure and Dynamic Priority

A SIP-server overload control method that implement call control algorithm with dynamic priority and LIFO service discipline under overload using the current phase of the connection is proposed. This method increases the efficiency of SIP-networks under heavy load.

Keywords: SIP server, overload control, setup delay, throughput, service discipline.


Кузьминых Евгения Дмитриевна

Метод борьбы с перегрузкой на SIP-сервере с учетом текущей фазы установки соединения и динамических приоритетов

Предложен метод борьбы с перегрузкой на SIP-сервере, в котором обслуживание вызовов осуществляется по схеме с динамическим приоритетом и дисциплиной обслуживания LIFO в режиме перегрузки с учётом текущей фазы установления соединения. Этот метод позволяет повысить эффективность работы SIP-серверов в режиме высокой нагрузки.

Ключевые слова: SIP-сервер, контроль перегрузки, время установления соединения, пропускная способность, дисциплина обслуживания

Стаття