Українська
Українська
English
Анотації

Агеєв Дмитро Володимирович

Метод проектування телекомунікаційних систем з використанням потокової моделі для багатошарового графа

У роботі запропоновано метод проектування сучасних телекомунікаційних систем з використанням запропонованої автором математичної моделі багатошарового графа. Проаналізовано потокову модель телекомунікаційної системи для випадку багатошарового графа.

Ключові слова: потік, проектування, синтез, метод, мультисервісна мережа, телекомунікаційна система.


Ageyev Dmitry Vladimirovich

Method of designing telecommunication systems using flow model for multi-layer graph

In the given article proposed a modern telecommunication systems design method with usage of author’s multilayer graph mathematical model has been proposed. A flow model of telecommunication system has been analyzed for multilayer graph.

Keywords: flow, design, synthesis, graph, method, multiservice network, telecommunication system.


Агеев Дмитрий Владимирович

Метод проектирования телекоммуникационных систем с использованием потоковой модели для многослойного графа

В работе предложен метод проектирования современных телекоммуникационных систем с использованием предложенной автором математической модели многослойного графа. Проанализирована потоковая модель телекоммуникационной системы для случая многослойного графа.

Ключевые слова: поток, проектирование, синтез, граф, метод, мультисервисная сеть, телекоммуникационная система

Стаття