Українська
Українська
English
Анотації

Євсєєва Оксана Юріївна

Методика експериментального дослідження методів управління трафіком у мережі

Викладено основні проблеми та методику експериментального дослідження методів управління трафіком в телекомунікаційних мережах з використанням обладнання виробництва компанії Cisco Systems.

Ключові слова: лабораторний експеримент, управління, трафік, мережа.


Yevseyeva Oksana Yurievna

Method of experimental study of management traffic on the network

The basic problems and methodology of experimental study of traffic control methods in telecommunication network with using equipment manufactured by Cisco Systems are offered.

Keywords: laboratory experiment, control, traffic, network


Евсеева Оксана Юрьевна

Методика экспериментального исследования методов управления трафиком в сети

Описаны основные проблемы и методика экспериментального исследования методов управления трафиком в телекоммуникационных сетях с использованием оборудования производства компании Cisco Systems.

Ключевые слова: лабораторный эксперимент, управление, трафик, сеть

Стаття