Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Гоголєва Марина Олександрівна

Модель структурної самоорганізації багатоканальної MESH-мережі стандарту IEEE 802.11

У статті пропонується математична модель структурної самоорганізації багатоканальної mesh-мережі стандарту IEEE 802.11. Використання моделі дозволить запобігти ефекту «прихованої станції» та погоджено розв’язати задачі щодо виділення радіоінтерфейсів на mesh-станціях та закріплення за ними каналів, що не перекриваються.

Ключові слова: mesh-мережа, структурна самоорганізація, багатоканальність, модель, канали, що не перекриваються.


Lemeshko Alexander Vitalyevich, Gogolieva Marina Alexandrovna

Model of structural self-organization of multi-channel MESH-network of standard IEEE 802.11

The paper proposes a mathematical model of structural self-mesh-network standard IEEE 802.11. Using of the model will prevent the effect of «hidden station» and simultaneously solve the problems of allocating radio for mesh-stations and assigning to them non-overlapping channels.

Keywords: mesh-network, structural self-organization, multi-channel, model, non-overlapping channels.


Лемешко Александр Витальевич, Гоголева Марина Александровна

Модель структурной самоорганизации многоканальной MESH-сети стандарта IEEE 802.11

В статье предлагается математическая модель структурной самоорганизации mesh-сети стандарта IEEE 802.11. Использование модели позволит предотвратить эффект «скрытой станции» и согласованно решить задачи выделения радиоинтерфейсов на mesh-станциях и закрепление за ними неперекрывающихся каналов.

Ключевые слова: mesh-сеть, структурная самоорганизация, многоканальность, модель, неперекрывающиеся каналы.

Стаття