Українська
Українська
English
Анотації

Климаш Михайло Миколайович, Лаврів Орест Андрійович, Бугиль Богдан Анатолійович, Бак Роман Іванович

Моделювання та прогнозування зайнятості буфера системи розподілу мультисервісного трафіка з використанням методу автозупинки

Запропоновано спосіб прогнозування обсягу пам’яті системи розподілу мультисервісного трафіка на основі імітаційного статистичного моделювання з використанням методу автозупинки. Для прогнозування розроблено статистичний алгоритм, і на його основі в системі MatLab реалізовано імітаційну модель.

Ключові слова: буфер, мультисервісний трафік, система розподілу трафіку, імітаційна модель, прогнозування.


Klymash Mykhailo Mykolayovych, Lavriv Orest Andriyovych, Bugil Bogdan Anatoliyovich, Bak Roman Ivanovych

Buffer size modeling and prediction for traffic distribution system with auto hold up method

The way of storage capacity prediction had been proposed for multiservice distribution system on the basis of simulation statistic modeling with auto hold up method using. Statistic algorithm had been designed for prediction purpose. Simulation model had been deployed on the basis of statistic algorithm.

Keywords: buffer, multiservice traffic, traffic distribution system, simulation model, prediction.


Клымаш Михаил Николаевич, Лаврив Орест Андреевич, Бугыль Богдан Анатольевич, Бак Роман Иванович

Моделирование и прогнозирование размера буфера системы распределения мультисервисного трафика с использованием метода автоостановки

Предложен способ прогнозирования объема буфера системы распределения мультисервисного трафика на базе имитационного ста- тистического моделирования с использованием метода автоостановки. Для прогнозирования разработан статистический алгоритм, а также на его основании в системе MatLab реализована имитационная модель.

Ключевые слова: буфер, мультисервисный трафик, система распределения трафика, имитационная модель, прогнозирование.

Стаття