Українська
Українська
English
Анотації

Тіхонов Віктор Іванович, Голубова Ольга Василівна

Оцінка якості сервісу в інтегрованій технології телекомунікацій

Сформульовані критерії якості мережного сервісу на основі запатентованої авторами двовимірної шкали якості сервісу в інтегрованій технології телекомунікацій UA-ITT. Обґрунтовані й обчислені конкретні фізичні параметри, що відповідають кодам шкали якості сервісу.

Ключові слова: якість сервісу, двовимірна шкала, інтегрована технологія телекомунікацій, UA-ITT.


Tikhonov Viktor Ivanovich, Golubova Olga Vasilievna

Assessment quality of service in an integrated telecommunications technology

The quality criteria of network service based on the patented by the authors two-dimensional quality service scale are specified, in respect to the integrated telecommunication technology UA-ITT. The concrete physical parameters for the quality service degree are defined and calculated.

Keywords: quality of service, two-dimensional scale, integrated telecommunications technology, UA-ITT.


Тихонов Виктор Иванович, Голубова Ольга Васильевна

Оценка качества сервиса в интегрированной технологии телекоммуникаций

Сформулированы критерии качества сетевого сервиса на основе запатентованной авторами двумерной шкалы качества сервиса в интегрированной технологии телекоммуникаций UA-ITT. Обоснованы и рассчитаны конкретные физические параметры, соответствующие кодам шкалы качества сервиса.

Ключевые слова: качество сервиса, двумерная шкала, интегрированная технология телекоммуникаций, UA-ITT.

Стаття