Українська
Українська
English
Анотації

Лемешко Олександр Віталійович, Дробот Ольга Анатоліївна, Добришкін Юрій Миколайович

Підвищення масштабованості управління трафіком та забезпечення якості обслуговування з використанням оверлейних мереж

Представлено результати дослідження методу управління трафіком для забезпечення гарантованої якості обслуговування. Для підвищення масштабованості рішень використано оверлейні мережі. Результати отримано з використанням пакету імітаційного моделювання TOTEM.

Ключові слова: масштабованість, трафік, управління, якість обслуговування, оверлейна мережа.


Lemeshko Alexandr Vitalevich, Drobot Olga Anatol’evna, Dobryshkin Yuri Nikolaevich

Improving scalability traffic management and quality assurance services using overlay networks

The research results of traffic management method to ensure quality of service to presented. To improve the scalability of the overlay network used. Results obtained using the simulation package TOTEM.

Keywords: scalability, traffic, management, quality of service, overlay network.


Лемешко Александр Витальевич, Дробот Ольга Анатольевна, Добрышкин Юрий Николаевич

Повышение масштабируемости управления трафиком и обеспечения качества обслуживания с использованием оверлейных сетей

Представлены результаты исследования метода управления трафиком для обеспечения гарантированного качества обслуживания. Для повышения масштабируемости решений использованы оверлейные сети. Результаты получены с использованием пакета имитационного моделирования TOTEM.

Ключевые слова: масштабируемость, трафик, управление, качество обслуживания, оверлейная сеть.

Стаття