Українська
Українська
English
Анотації

Розенвассер Денис Михайлович

Спектральна ефективність корегуючого кодування

У даній статті розглядається можливість збільшення спектральної ефективності волоконно-оптичної системи передачі при використанні коригуючого кодування та проведено дослідження її залежності від параметрів модуляції, що використовується. Встановлено, що використання коригуючих кодів спільно з багатопозиційним видом модуляції дозволяє підвищити спектральну ефективність у 2-3 рази.

Ключові слова: спектральна ефективність, корегуючий код, квадратурна амплітудна модуляція, ступінь кодування.


Rozenvasser Denis Mikhailovich

Spectral efficiency of error-control coding

This article discusses the possibility of increasing the spectral efficiency of optical fiber transmission systems using error-control coding. To solve this problem expression approximating the gain from using of the error-control coding was derived. Also, the dependence of the spectral efficiency of the transmission system on the degree of encoding, error-control code rate and modulating coefficient was derived. Found the optimum spectral efficiency by using of the error-control coding. It was assumed that at the initial transmission system (before conversion) amplitude shift keying or quadrature — amplitude modulation was used. Nonbinary Reed-Solomon error-control codes were used. Application of error-control coding together with the transition to spectrally efficient methods of modulation in most cases, improve spectral efficiency of transmission systems. It is shown that the use of long codes with low bit error probability (which is typical for fiber-optic transmission system) improves spectral efficiency of transmission systems in two — three times.

Keywords: spectral efficiency, error-control code, quadrature amplitude modulation, coding degree.


Розенвассер Денис Михайлович

Спектральная эффективность корректирующего кодирования

В данной статье рассматривается возможность увеличения спектральной эффективности волоконно-оптической системы передачи при использовании корректирующего кодирования и проведено исследование ее зависимости от параметров используемой модуляции. Установлено, что использование корректирующих кодов совместно с многопозиционным видом модуляции позволяет повысить спектральную эффективность в 2-3 раза.

Ключевые слова: спектральная эффективность, корректирующий код, квадратурная амплитудная модуляция, степень кодирования

Стаття