Українська
Українська
English
Анотації

Дуравкін Євген Володимирович

Управління сервісами засобами SNMP та RMONv2

Запропонована архітектура системи управління сервісами на базі використання протоколу SNMP. Система, що пропонується, дозволяє виконувати розподіл заявок на надання сервісів з урахуванням завантаження серверів, що реалізують екземпляри сервісів.

Ключові слова: сервіс, управління, сервер, SNMP, RMON


Duravkin Evgeny Vladimirovich

Using SNMP and RMONv2 for service management

Architecture for service management system based on SNMP is proposed. The system allows to distribute requests of services, taking into account the workload of servers.

Keywords: service, management, server, SNMP, RMON


Дуравкин Евгений Владимирович

Управление сервисами средствами SNMP и RMONv2

Предложена архитектура системы управления сервисами на базе использования протокола SNMP. Предла-гаемая система позволяет выполнять распределение заявок на предоставление сервисов с учетом загруженности серверов, реализующих экземпляры сервисов.

Ключевые слова: сервис, управление, сервер, SNMP, RMON

Стаття