Українська
Українська
English
Анотації

Гладких Валерій Миколайович

Вибір простору для сегментації цифрових зображень бланків поштових переказів

Досліджено модель кольорового простору перетворення Карунена-Лоєва для друкованих сірих бланків поштового переказу, заповненого кольоровим рукописним текстом. Показано, що співвідношення власних значень перетворення Карунена-Лоєва дає можливість розрізнити сірі бланки поштового переказу від голубих бланків.

Ключові слова: поштовий переказ, перетворення Карунена-Лоєва, сегментація зображення


Gladkykh Valeriy Nikolaevich

The choice of space for the segmentation of postal money transfer blank’s images

A color space model of Karhunen–Loève transformation for postal money transfer with printed gray blank order and color handwriting was examined. The ratio of Karhunen–Loève eigenvalues is used to distinguish the gray blank orders from blue ones.

Keywords: postal money transfer, Karhunen–Loève transformation, image segmentation


Гладких Валерий Николаевич

Выбор пространства для сегментации цифровых изображений бланков почтовых переводов

Исследована модель цветового пространства преобразования Карунена-Лоева для печатных серых бланков почтового перевода, заполненного цветным рукописным текстом. Показано, что соотношение собственных значений преобразования Карунена-Лоева позволяет отличить серые бланки почтового перевода от голубых бланков.

Ключевые слова: почтовый перевод, преобразование Карунена-Лоева, сегментация изображения

Стаття