Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Ал-Джанабі Хаидер Дхея Каміл
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: магістрант кафедри телекомунікаційних систем.

Наукові інтереси: оптимізація безпроводових телекомунікаційних систем.
Адреса електронної пошти: al_iraqi8886@yahoo.com.

Публікації автора (3)
DOI