Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Дуравкін Євген Володимирович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
Посада: професор кафедри ІКІ, член редколегії журналу «Проблеми телекомунікацій».
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання: доцент.
Наукові інтереси: моделювання розподілених інформаційно-керуючих систем, мереж Петрі і їхнього розширення,
мікропроцесорна техніка, системне програмування й операційні системи.
Адреса електронної пошти: duravkin@journal.kh.ua.
Публікації автора (4)