Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Гавва Дмитро Сергійович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: доцент кафедри основ радіотехніки.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Вчене звання: доцент.
Наукові інтереси: антени і електродинамічні структури з нелінійними елементами.
Адреса електронної пошти: GavvaDS@gmail.com.

Публікації автора (1)