Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Каптур Вадим Анатолійович
Організація, в якій працює: Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова.
Посада: проректор з наукової роботи.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Вчене звання: старший науковий співробітник.
Наукові інтереси: інформаційні технології, телекомунікації, безпека комп’ютерних мереж, тарифоутворення в галузі зв’язку.
Адреса електронної пошти: vadim.kaptur@onat.edu.ua.

Публікації автора (1)