Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Крикун Олена Віталіївна
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: асистент кафедри основ радіотехніки.

Наукові інтереси: антени з нелінійними елементами, електродинамічні структури з нелінійним поверхневим імпедансом.
Адреса електронної пошти: elena-krikyn@rambler.ru

Публікації автора (1)