Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Монько Антон Іванович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
Посада: магістрант кафедри ІВСУ.

Наукові інтереси: безпроводові сенсорні мережі, вбудовані системи, промислова автоматизація.
Адреса електронної пошти: anton.monko@nure.ua.

Публікації автора (1)