Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Палагін Віктор Андрійович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: професор кафедри ТАВР.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Вчене звання: доцент.
Наукові інтереси: автоматизація виробництва РЕА, мікроелектромеханічні системи.
Адреса електронної пошти: palagin-v-a@ya.ua.

Публікації автора (1)