Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Сеґеч Павел
Організація, в якій працює: Жилінський університет, Словаччина
Посада: завідувач кафедри інформаційних мереж,
член редколегії журналу «Проблеми телекомунікацій».
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Інше: Scopus
Наукові інтереси: комп’ютерні мережі, мережна безпека, маршрутизація, віртуалізація, мережне адміністрування.
Адрес електронної пошти: pavel.segec@fri.uniza.sk.