Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Василенко Сергій Вікторович
Організація, в якій працює: Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ».
Посада: аспірант кафедри.

Наукові інтереси: завадозахищеність та завадостійкість широкосмугових систем радіозв’язку.
Адреса електронної пошти: sirx0308@gmail.com.

Публікації автора (2)