Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Василишин Володимир Іванович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, Україна
Посада: начальник кафедри радіоелектронних систем пунктів управління Повітряних Сил,
член редколегії журналу «Проблеми телекомунікацій».
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: доцент.
Інше: Scopus
Наукові інтереси: просторово-часова обробка сигналів, адаптивні антенні решітки, спектральний аналіз, нелінійна динаміка.
Адрес електронної пошти: vladvas@ukr.net