Українська
Українська
English
Номер №1 (3) • 2011
Зміст
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
БЕЗПРОВОДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРИСТРОЇ
ОБРОБКА СИГНАЛІВ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
ПОВІДОМЛЕННЯ