Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Денбновецький Станіслав Володимирович
Організація, в якій працює: Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського".
Посада: завідувач кафедри.

Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання: професор.
Наукові інтереси: електронно-променеві та плазмові прилади й пристрої на їх основі.
Адреса електронної пошти: sdenbno@gmail.com.

Публікації автора (1)