Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Гаркуша Сергій Володимирович
Організація, в якій працює: Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна
Посада: проректор з наукової роботи
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання: професор.
Наукові інтереси: оптимізація безпроводових телекомунікаційних мереж.
Адреса електронної пошти: science@puet.edu.ua.
Публікації автора (7)
DOI