Українська
Українська
English
Номер №3 (5) • 2011
Зміст
СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ
БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
УПРАВЛІННЯ ТРАФІКОМ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК
ПОВІДОМЛЕННЯ