Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Одарченко Роман Сергійович
Організація, в якій працює: Національний авіаційний університет
Посада: Завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету

Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання:
доцент 
Наукові інтереси: 
сучасні телекомунікаційні системи, стільникові мережі 5G, технології Інтернету речей, програмно-конфігуровані мережі, кібербезпека стільникових мереж, безпроводові мережі.
Адреса електронної пошти: odarchenko.r.s@ukr.net

Публікації автора (1)
DOI