Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Волотка Вадим Сергійович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії

Наукові інтереси: надійність та безпека в ТКС.
Адреса електронної пошти: vadym.volotka@nure.ua

Публікації автора (1)