Українська
Українська
English
Номер №2 (11) • 2013
Зміст
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
УПРАВЛІННЯ ТА ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
ПОВІДОМЛЕННЯ