Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Коляденко Юлія Юріївна
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського

Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання: професор.
Наукові інтереси: електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, просторово-часова обробка сигналів, адаптивні антенні решітки, адаптивні компенсатори завад, аналіз і синтез нелінійних систем.
Адреса електронної пошти: yuliia.koliadenko@nure.ua.

Сайт: https://ice.nure.ua/ua/teaching-staff/koliadenko-iuliia-iuriivna/

Публікації автора (13)
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI
DOI