Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Буханько Олександр Миколайович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: доцент кафедри мереж зв'язку.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Вчене звання: доцент.
Наукові інтереси: багатокритеріальна оптимізація в мережах, багатошляхова маршрутизація.
Адреса електронної пошти: a_borman@mail.ru.
Публікації автора (2)