Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Безрук Валерій Михайлович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
Посада: завідувач кафедри інформаційно-мережної інженерії
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання: професор.
Почесні звання: академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, академік Академії зв’язку України.
Наукові інтереси: планування та оптимізація мереж мобільного зв’язку,
ймовірнісне моделювання та багатокритеріальна оптимізація систем розпізнавання сигналів для вирішення прикладних задач в галузях зв’язку,
радіоконтролю та радіолокації.
Адрес електронної пошти: valerii.bezruk@nure.ua.
Публікації автора (6)