Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Чеботарьова Дарія Василівна
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: асистент кафедри мереж зв'язку.

Наукові інтереси: планування та оптимізація мереж мобільного зв’язку, багатокритеріальна оптимізація.
Адрес електронної пошти: dasha-che@ukr.net.

Публікації автора (3)