Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Карпухін Олександр Володимирович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки.
Посада: провідний науковий співробітник кафедри Прикладної математики.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Вчене звання: доцент.
Наукові інтереси: математичне моделювання хаотичних явищ в нелінійних динамічних системах.
Адреса електронної пошти: kav-102@yandex.ru

Публікації автора (1)