Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Шостко Ігор Світославович
Організація, в якій працює: Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна
Посада: професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання: професор.
Наукові інтереси: проектування та дослідження надширокосмугових безпроводових технологій передачі даних.
Адреса електронної пошти: ihor.shostko@nure.ua.
Сайт:
https://ice.nure.ua/ua/teaching-staff/shostko-ihor-svitoslavovych/
Публікації автора (7)
DOI
DOI