Українська
Українська
English
Номер №1 (1) • 2010
Зміст
СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
УПРАВЛІННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ
БЕЗПРОВОДОВІ МЕРЕЖІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ОБРОБКА СИГНАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ
ПОВІДОМЛЕННЯ