Українська
Українська
English
Сторінка автора
Прізвище, ім’я та по батькові: Стрелковська Ірина Вікторівна
Організація, в якій працює: Міжнародний гуманітарний університет, Україна
Посада: декан факультету програмної інженерії та комп’ютерних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Вчене звання: професор.
Наукові інтереси: сплайн-апроксимація функцій в областях з квазіконформною межею,
математичне моделювання систем зв’язку з використанням тензорного и вейвлет аналізу.
Адреса електронної пошти: strelkovska@journal.kh.ua.
Публікації автора (4)
DOI